Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett strukturellt problem inom byggsektorn i Portugal. För att fylla denna lucka och locka till sig fler arbetare har företagen höjt lönerna. INE:s uppgifter speglar denna verklighet: lönerna för byggnadsarbetare steg med 5,4 procent i augusti 2022 jämfört med samma månad förra året.