Enligt Deco Alerta - Portuguese Association for Consumer Protection och enligt idealista/news finns det särskilda regler i Portugal som djurägare måste känna till.

Den första regeln är mycket tydlig: husdjur får endast vistas i en lägenhet eller ett hus i stadsområden om det finns goda bostadsförhållanden, utan risk för grannarnas hälsa eller hygieniska problem.

I en lägenhet kan upp till tre hundar eller fyra katter bo tillsammans, utan att det totala antalet husdjur någonsin överstiger fyra.

Detta antal kan endast överskridas, upp till sex, med kommunens tillstånd, efter positivt yttrande från kommunalveterinären och hälsodepartementet.

Förekomsten av djur i lägenheten kan endast tas med i bostadsrättsföreskrifterna om det godkänns enhälligt. Reglementet kan dock vara strängare och fastställa en nedre gräns och till och med förbjuda förekomsten av djur i de självständiga delarna.

Även om delägarna inte kan förbjuda förekomsten av djur i grannarnas lägenheter, om det inte finns ett avtal mellan dem eller om detta förbud fastställs i den horisontella fastighetens konstituerande titel, gäller inte samma sak för gemensamma utrymmen. Därför kan de med enkel majoritet besluta att förbjuda att djur finns permanent i dessa områden, för att garantera en korrekt passage till och från bostaden.

En hund av en ras som klassificeras som potentiellt farlig får till exempel inte röra sig ensam i byggnadens gemensamma utrymmen, utan måste alltid åtföljas av ägaren och använda koppel och funktionellt munkorg.