Enligt en rapport från ECO har medianvärdet för en kvadratmeter bankvärdering i Portugal under de senaste fyra åren ökat med i genomsnitt 10,25 procent per år och hyrorna har i genomsnitt ökat med 8,3 procent per år.

I Lissabon har kvadratmetern bankvärde under de senaste fyra åren ökat med i genomsnitt 9,4 procent per år, vilket placerar huvudstaden i topp bland de kommuner som har det högsta kvadratmeterpriset, med en fastighet på 100 kvadratmeter värderad till cirka 350 000 euro (3 500 euro per kvadratmeter).

Under samma period ökade dock hyrorna för nya hyresavtal i huvudstaden med i genomsnitt 4 procent per år. Detta gjorde fastighetsinvesteringar i Lissabon med hyresmarknaden i åtanke mindre attraktiva. Med hänsyn till kvadratmeterpriset i bankvärderingen och de hyror som tas ut i landet är Lissabon för närvarande den minst attraktiva kommunen.

För en investering på 1 000 euro i köp av ett hus i Lissabon får hyresvärdarna i genomsnitt mindre än 500 euro i hyra per år, vilket motsvarar en avkastning på 4,1 procent. I augusti 2018 var den genomsnittliga årliga avkastningen på hyrda fastigheter i Lissabon 5 procent.

I den motsatta extremen ligger Vila Nova de Gaia, där den genomsnittliga avkastningen på fastighetsinvesteringar med inriktning på uthyrning (förhållandet mellan de hyror som erhålls under ett år och fastighetens värde) uppgick till 5,9 procent. Trots detta är det ett värde långt ifrån den genomsnittliga avkastningen på 7 procent som den nordliga kommunen hade under första halvåret 2018.

Nationellt genomsnitt

I Portugal är den genomsnittliga avkastningen för fastighetsinvesteringar med inriktning på uthyrning för närvarande 5,3 procent, cirka 0,7 procentenheter lägre än det värde som noterades i december 2018. Nedgången i avkastningen på fastighetsinvesteringar med inriktning på hyra är tvärgående för hela landet och förklaras främst av att värdet på bankvärderingar har ökat kraftigare än värdet på hyror under de senaste åren.