Lärarnas nationella federation(Fenprof), den nationella utbildningsfederationen(FNE), den nationella och demokratiska lärarföreningen(SINDEP), föreningen för legitimerade lärare(ASPL) och den nationella fackföreningen för lärare som är legitimerade vid yrkeshögskolor och universitet(SPLIU), bland andra plattformar, kräver att lärarkarriären ska uppvärderas, att otryggheten ska bekämpas och att sektorn måste föryngras.

Enligt de olika fackliga strukturerna med anknytning till lärare och pedagoger, som redan har lämnat in strejkvarslet, valdes den 2 november för att den nationella strejken skulle sammanfalla med utbildningsminister João Costas inlägg i republikens församling för att försvara budgetförslaget för sektorn nästa år.