Enligt Dário Prates har PSP för närvarande 835 agenter i Algarve, ett antal som nu har utökats med 60 nya lediga platser.

De nya agenterna kommer att göra det möjligt att inrätta två nya grupper för snabba ingripanden på flygplatsen, vilket ökar kapaciteten för snabba reaktioner och ingripanden i hela befälet, och man förutser redan de nya uppgifter som PSP kommer att ta på sig när det gäller gränskontrollen, säger Dário Prates.

Tjänstemannen betonade att medlen alltid "per definition är knappa", men berömde ändå det "mycket positiva svaret" på de identifierade behoven och pekade på flygplatssäkerhet och närpolisverksamhet som två av de viktigaste områdena.

En del av de poliser som är stationerade i Faro deltar fortfarande i specialiseringskurser, bland annat, och presentationen av de flesta av de nya agenterna "kommer att äga rum under de kommande veckorna".

De agenter som kommer att börja arbeta på flygplatsavdelningen kommer nu att ha en särskild utbildningsfas framför sig, tillade han.

Även enligt Dário Prates är endast 7 % av personalen vid PSP:s kommando i Faro-distriktet kvinnor, och medelåldern för agenterna är 47,8 år.

Vid ceremonin konstaterade José Luís Carneiro att denna förstärkning "endast är möjlig tack vare placeringen av 900 nya poliser som nu har avslutat sin utbildning".

Enligt tjänstemannen är ökningen av antalet agenter och inrättandet av två nya grupper på Faros flygplats "en del av en större uppsättning omstruktureringsåtgärder" som kommer att vidtas.