En källa vid SEF berättade för Lusa att det finns cirka 33 000 invandrare som automatiskt kan förnya sina uppehållstillstånd.

Denna åtgärd för automatisk förnyelse av uppehållstillstånd, som gäller i två år, kom till i maj 2020 på grund av Covid-19-pandemin.

"Till följd av den hälsokris som orsakats av Covid-19-pandemin är det viktigt att fortsätta att iaktta åtgärder som ökar effektiviteten och ändamålsenligheten i dokumenthanteringen av ansökningar om beviljande av uppehållstillstånd som rör utländska medborgare", står det i beslutet som publicerats i Diário da República.

Regeringen motiverar förlängningen av detta förfarande med att "de skäl som ledde till genomförandet av ett förenklat förfarande för utredning av ansökningar om beviljande av uppehållstillstånd är fortfarande giltiga, med tanke på behovet av att fortsätta att säkerställa en snabb bedömning av de ansökningar som fortfarande är under behandling i SEF".

Automatisk förnyelse

Enligt SEF har cirka 200 000 utlänningar under två år kunnat förnya sina uppehållstillstånd automatiskt genom att bara registrera sig på SEF:s webbplats och dokumentet skickas hem till dem.

Under de senaste dagarna har det rapporterats att tusentals invandrare, de flesta brasilianare, inte har kunnat förnya sina uppehållstillstånd, som har gått ut, under en längre tid, vilket innebär att de inte har kunnat lämna Portugal och att många inte har kunnat hitta arbete eller öppna ett bankkonto.

I ett svar till Lusa uppger SEF att utländska medborgares rättigheter "skyddas" i det lagdekret som antogs i mars 2020 på grund av pandemin och som "garanterar giltigheten av dokument och visum för vistelse på landets territorium fram till den 31 december 2022".

Enligt SEF "fortsätter dessa dokument att godkännas" efter december "så länge innehavaren kan bevisa att han eller hon redan har planerat för respektive förnyelse".

Den utländska befolkningen som är bosatt i Portugal överstiger 800 000 personer.