Enligt en rapport från ECO är det i huvudstaden som skillnaden mellan kostnaden för ett nytt hus och ett befintligt hus är störst, om man bara räknar med de folkrikaste kommunerna med över 100 000 invånare under de tolv månaderna fram till slutet av andra kvartalet 2022.

Skillnaden kan uppgå till 44 % om man tar hänsyn till medianpriset för nya bostäder på 5 197 euro/m2, jämfört med 3 587 euro/m2 som de befintliga bostäderna kostar. Med andra ord riskerar de som köper ett nytt hus i Lissabon att betala 1 610 euro/m2 mer än om de köpt ett befintligt hus, ett belopp som är högre än medianpriset på bostäder i landet som helhet, som låg på 1 494 euro/m2 under samma kvartal.

Trenden är inte unik för Lissabon, nya hus var dyrare än befintliga. Men skillnaden är mycket mindre i de andra kommunerna, till och med i Cascais, som var den näst dyraste platsen. Den andra ytterligheten är Vila Nova de Famalicão, där skillnaden var mindre och inte översteg 71 euro/m2.