"Det finns en stor potential här när det gäller kontakter med turister. Så snart de anländer till resmålet kan vi följa dem, veta var de befinner sig, vilka preferenser de har och förmedla ett personligt turistutbud för att ge dem upplevelser enligt deras profil", säger Rui Gidro, "partner" på Deloitte, det företag som är ansvarigt för studien som beställts av Algarve Tourism Region inom ramen för projektet "Algarve Smart Region".

Begreppet "smart destination", som ursprungligen började med intelligent förvaltning av städer ["smarta städer"], "syftar till att kapitalisera eller utnyttja befintlig teknik inom andra sektorer för att bättre förvalta regionen och förbättra turistupplevelsen", förklarade han.

"Om vi skapar en smart stad för medborgarna kan vi också skapa en smart destination för turisterna", sade Rui Gidro.

Slutsatserna i studien bygger på pelarna för en smart destination (hållbarhet, tillgänglighet, digital omvandling och kultur, kulturarv, kreativitet och innovation), och pekar på 18 hävstänger och föreslår totalt 39 initiativ.

Konsulten förespråkade också "ökad utbildning av arbetsgruppernas digitala kompetens, så att de kan följa den tekniska utveckling som kommer att genomföras", vilket skulle göra det möjligt att mildra bristen på mänskliga resurser inom turismen.

"Det finns en svårighet och brist på resurser för turistsektorn och om vi lyckas digitalisera vissa funktioner, vilket möjliggör en högre produktivitet, skulle detta kunna mildra denna svårighet", underströk Deloitte-partnern.

Fokus ligger på att "välja ut tre eller fyra huvudprojekt och ta dem till slut".