Enligt en rapport från idealista är trenden med flexibla kontor en trend som kommer att bestå i tiden efter pandemin. Detta är en av slutsatserna från en undersökning som Savills har gjort tillsammans med Workthere, där man beräknar att en femtedel (20 %) av kontorsbeståndet i Europa kommer att bli flexibelt under de kommande tio åren. Lissabon är för övrigt en av de städer som står i fokus, med en tredje plats i tabellen över de mest aktiva marknaderna när det gäller efterfrågan på flexibla kontor.

Enligt Savills nådde efterfrågan på flexibla kontorslokaler i Europa 193 000 kvadratmeter (m2) under första halvåret 2022, vilket är i linje med de nivåer som registrerades under de fullständiga åren 2020 och 2021.

"Amsterdam, Paris CBD och Lissabon har varit de mest aktiva marknaderna under de senaste 18 månaderna. Efterfrågan på flexibla kontor stod för 5 % av den totala beläggningen i alla europeiska städer under första halvåret 2022, jämfört med 3 % under pandemin, och är fortfarande på en gradvis återhämtning, upp till de 8-9 % som observerades före pandemin", säger Savills i ett uttalande.

Citerat i noten säger Ed Bouterse, chef för Workthere Europe, att "återhämtningen inom segmentet flexibla kontorslokaler har varit mer synlig på grund av den ökade beläggningsgraden".

"Beläggningsgraden har återgått till de nivåer som rådde före pandemin och uppvisar ett värde på över 80 % i privata kontor och mer än 65 % i delade utrymmen", tillägger han.

Växande efterfrågan i Lissabon

"(...) Den ekonomiska osäkerheten kommer att driva på efterfrågan på mer flexibla hyresmodeller, liksom en förändring av kvaliteten på bekvämligheterna, med ett ständigt ökande utbud av arbetsmodeller som stödjer en större efterfrågan på utrymmen som betecknas som flexibla. Tillsammans med ökningen av kostnaderna och även av tiden för inredningen av utrymmena förutspår vi att användningen av flexibla kontor kommer att utgöra 5 % av användningen av europeiska kontor år 2023, 6 % år 2024 och kommer att stå för 20 % av kontorsbeståndet på lång sikt", kommenterar Mike Barnes, biträdande direktör vid Savills European Research.

Frederico Leitão de Sousa, Head of Corporate Solutions Savills Portugal, påpekar att "mellan 2021 och första halvåret 2022 stod flexibla ytor för cirka 8 % av uttagningsvolymen på Lissabonmarknaden".

"Huvudstaden fortsätter att vara en destination som har känt en växande efterfrågan på flexibla utrymmen, som i huvudsak härrör från internationella företag som vill etablera sig på marknaden på mycket kort tid och som letar efter plug & play-utrymmen, men också för att attrahera digitala nomader".