Syftet med blomningen handlar i stort sett bara om sex - de blommar för att locka till sig insekter som bär pollen för att befrukta växande frukter och frön. Med andra ord är det växtens reproduktionsprocess. De flesta växter blommar en, kanske två eller flera gånger per år, men vissa arter tar åratal på sig att producera en blomma. Är det värt att vänta? Det finns flera exotiska växter som tar upp till ett decennium på sig att blomma, och här är några av dem.

En som du kanske har hört talas om är likblomman - lämpligt namn med tanke på dess ruttna lukt - men det är för att locka till sig dyngbaggar, köttflugor och andra köttätande insekter som vanligtvis äter dött kött. Den blommar bara en gång vart sjunde till nionde år och producerar en enda stor mörklila blomma som är 152 cm lång eller mer i diameter på en enda stjälk, som sedan bara varar 24-36 timmar. Insekterna tror att blomman kan vara mat, flyger in i den och inser sedan att det inte finns något att äta och flyger iväg med pollen på benen. När blomman har blommat och pollineringen är klar faller blomman ihop. Enligt Internationella naturvårdsunionen finns det fortfarande färre än 1 000 exemplar i det vilda, och deras population har minskat under de senaste 150 åren på grund av att deras livsmiljöer har försvunnit.

Kurinji-buskeKururinji, eller Neelakurinji, är en annan fördröjd blommande art. Vissa arter blommar bara en gång vart 7-12:e år, och där den växer i södra Indien förvandlar den stora delar av bergssluttningarna till en blåaktig lila färg. Deras frön spirar därefter och fortsätter livscykeln innan de dör så småningom, eftersom växten synkroniserar sin fortplantningsfas som en överlevnadsmekanism och översvämmar området med nya växter.

Den sällsynta Andedrottningen (Puya raimondii) från Anderna och Peru blommar en anmärkningsvärd gång vart 80:e till 100:e år och sätter upp en blomspira som når upp till 9 meter hög! Stängeln består egentligen av 30 000 enskilda mindre blommor och dör efter blomningen. Växten finns med på den röda listan över hotade arter och kategoriseras som utrotningshotad. En anledning till att den är så sällsynt är att fröna har svårt att gro i den prekära terrängen och klimatet, och det finns också få insekter som pollinerar fröna. Trots att den faktiskt producerar miljontals frön blir det väldigt få livskraftiga plantor.

En annan växt är talipotpalmen. Talipotpalmen är mycket imponerande, den kan bli upp till 25 meter hög och äger växtrikets största uppsättning blommor, som bildar en expanderad gloria bortom bladen, men blommorna som reser sig över talipotpalmen har ett högt pris - den tropiska palmen kan leva upp till 75 år, men den blommar bara en gång under den tiden, och dör sedan. De robusta bladen används till fläktar eller för att göra tak av halm.

En bambuart, Bambusa tulda , blommar normalt i grupp under en period av två år i en cykel på 15-60 år. I flera nordöstra delstater i Indien tror man att bambuens blomning anses vara ett dåligt omen, särskilt när den åtföljs av en ökning av gnagarpopulationen, och man tror att den leder till svält och naturkatastrofer.

Agave franzosinii tillhör familjen Agave och är ytterligare en oregelbunden blomare, och det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga deras blomningsperioder. Ibland tar det årtionden innan de blommar, men strax innan de blommar växer de mycket snabbt, ibland mer än fyra gånger sin genomsnittliga höjd på två meter. Växterna dör ut efter att ha visat en blomning av små, gula blommor.

Det finns andra, en som jag särskilt gillade namnet på - Sheep Eater - en taggig växt från Chile som fångar får och fåglar som kommer för nära. Djuren dör på grund av brist på mat och förfaller så småningom vid växtens bas och blir till naturligt gödningsmedel. Det kan ta upp till 11 år för den tre meter höga växten att blomma.

Och varför? Precis som det finns kolibrier och sköldpaddor med olika livslängd, använder vissa växtfamiljer sin energi på olika sätt och av olika skäl. Vissa arter spenderar mycket energi för att leva ett kort liv, andra sparar energi och lever länge.