Av dessa är majoriteten (12 881) körprov och 2 333 teoriprov. Enligt statistiken på IMT:s webbplats finns det personer som har väntat i månader eller till och med i åratal: 4 723 har väntat i mer än tre månader och 105 i mer än fyra år.

Men vad har orsakat denna situation? Enligt JN beror detta på en "brutal brist" på examinatorer och instruktörer, förklarar Automóvel Clube de Portugal(ACP) och den portugisiska körskoleföreningen(APEC).

Till JN bekräftade IMT att förseningarna i de teoretiska och praktiska proven, både i dess center och i de privata, delvis beror på de åtgärder som vidtagits under pandemin. I kommuner där utbudet av centra är reducerat eller uteslutande för IMT, "finns det ytterligare en begränsning av leveranskapaciteten", uppger institutet. För att försöka rätta till detta problem har IMT förstärkt de lokala teamen genom att flytta examinatorer från andra distrikt och nya yrkesmän utbildas.