Enligt en rapport från CTV News: "En sak som utmärkte det här djuret var att det fanns ett stort trubbigt våld på ryggsidan, vilket tyder på en betydande påverkan som möjligen skulle kunna vara ett fartygsangrepp", säger en forskare, "vi kommer självklart att undersöka det mer i detalj."