Enligt Reuters motiveras åtgärden av en oroväckande brist på medicinsk personal och en minskning av antalet fall av Covid-19. Den nya regeringen kommer också att upphäva de böter som åläggs alla personer över 50 år som inte har vaccinerats.