I sitt tal med Lusa uttryckte ambassadören sin tilltro till fördelarna för Europa med en energistrategi som värdesätter Portugals roll som distributionsplattform.

"Vi är överens i många frågor, till exempel om behovet av att bygga en energibro mellan Iberiska halvön och Nordafrika, till resten av Europa, genom den gröna energikorridoren som är en sjöfartsrörledning. När den är byggd förväntar vi oss ett större flöde av grön gas", sade Levine.

Trots detta avböjde Levine att kommentera möjligheten att Portugal också skulle kunna fungera som en hamn för energi som USA säljer till Europa, i ett scenario som skulle innebära att man använder hamnen i Sines för att ta emot olja och gas från landet och sedan distribuera den över Centraleuropa.

USA:s ambassadör i Lissabon erinrade om att Portugal stöder initiativ för att stärka försörjningskedjorna för viktiga råvaror för ren energiteknik, inklusive vindkraftverk och elfordon, i linje med visionen från president Joe Bidens regering.

Randi Charno Levine sade att hennes regering "starkt stöder Portugals ansträngningar att använda sina kritiska mineraltillgångar, som litium, för att bygga upp en högvärdig försörjningskedja", för att förbättra övergången till förnybar energi.

"Dessa ansträngningar kommer att ge ekonomiska möjligheter för Portugal och USA samt öka energisäkerheten i båda länderna genom att diversifiera försörjningskedjorna", avslutade USA:s ambassadör.