Även om de flesta registrerade användare har en familjeläkare (88,8 %) påminner ERS om att det finns "betydande asymmetrier" i fördelningen av familjeläkare på regional nivå, där den regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningen (ARS) i norr uppvisar "den högsta procentandelen av registrerade användare med en familjeläkare".

I motsatt ände av skalan finns ARS de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) och ARS Algarve.

Myndigheten säger att denna indikator (användare med familjeläkare) uppvisade "en negativ variation" i alla sjukvårdsregioner, med undantag för ARS Norte.

"ARS Norte har också den lägsta andelen användare som inte har en familjeläkare utan att det är deras val, och denna variabel är högre i ARS Algarve", tillägger de.

På Portugals fastland har antalet användare som är registrerade hos en familjeläkare minskat under de senaste åren. År 2017 var denna siffra 92,7 % och förra året 88,8 % (3,9 procentenheter mindre).