"Det är en del av regeringens program för att minska vägtullarna. Vi har för avsikt att fortsätta att sänka vägtullarna nästa år", sade Ana Abrunhosa till journalister.

"Vi befinner oss i ett sammanhang där det inte räcker med att sänka vägtullarna. Vi befinner oss i en energikris. Vi kan inte uppmuntra bilismen. Vi är väl medvetna om att det i dessa områden [i inlandet] inte finns något alternativ, det vill säga att det inte finns någon kollektivtrafik. Därför kommer vi samtidigt att arbeta med projekt för rörlighet och tillgänglighet", tillade hon.

Ana Abrunhosa förklarade att när en kommun i de inre territorierna lanserar ett offentligt anbudsförfarande för kollektivtrafik är det inte tilltalande och "det är viktigt att detta arbete görs på interkommunal nivå, eftersom det har större omfattning och gör det mycket mer attraktivt [anbudsförfarandet] för privata operatörer".

Enligt tjänstemannen är det i statsbudgeten planerat att under det första kvartalet 2023 "arbeta med ett program för rörlighet för sammanhållning", vilket innebär rörlighet i form av kollektivtrafik på mellankommunal nivå, främjande av användningen av elbilar och "sänkning av vägtullarna i inlandet och på A22 [motorväg 22]".

Ana Abrunhosa förklarade också att det är nödvändigt att arbeta med kommunerna i ett program för kollektivtrafik och på nivån för den så kallade "transport på begäran".