Det Dublin-baserade företaget tillskrev den "mycket starka" tillväxten (bruttovärden) bland annat till vad man kallade "driftsäkerhet", återhämtningen av passagerarresandet och ökningen av flygpriserna under julhelgen.

Ryanair anger i ett uttalande att man transporterade 91,1 miljoner passagerare under första halvåret 2022 - 143 procent fler än förra året - vilket enligt företaget "bekräftar" återhämtningen i den sektor som drabbats av hälsokrisen.

Biljettpriserna ökade med 7 % under denna (skatte)period, och i juli och augusti var ökningen 14 % - jämfört med 2021 års värden - vilket "kompenserade" för den nedgång som sågs under det första kvartalet märkt år för kriget i Ukraina.