"Open House"-modaliteten är nu tillgänglig för säsongsförstärkning mot covid-19 för personer som är 70 år eller äldre, vilket återigen sänker åldersgruppen, så att fler användare kan resa till vaccinationsställen utan tidsbeställning", säger SPMS i ett uttalande och informerar om att detta schema också finns tillgängligt för influensavaccinet.

Från början av höst- och vinterkampanjen, den 7 september, till måndag vaccinerades över 1,8 miljoner människor mot covid-19 och över 1,8 miljoner mot influensa på Portugals fastland, varav över 1,4 miljoner fick båda vaccinerna samtidigt.

Den säsongsbetonade boosterkampanjen, som äger rum på flera vaccinationscentraler runt om i landet, kommer att pågå fram till december och syftar i första hand till att skydda de mest sårbara människorna och förhindra allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall.

"Målet är att vaccinera 3 miljoner berättigade personer i år och därför förstärks vikten av att följa vaccinationen, särskilt de mest sårbara, för att vara bättre skyddade under de kommande månaderna", betonar SPMS.