Sedan den 7 september kan konsumenterna byta till den reglerade marknaden utan extra kostnad. DECO har dock fått flera förfrågningar från personer som är förvirrade över denna nya stödåtgärd.

De främsta frågorna som konsumenterna ställer sig är om övergångsprocessen, tidsfristen och de tekniska kraven. "Konsumenterna är också okunniga om de villkor som de är bundna till och de konsekvenser som kan uppstå om de byter till den reglerade marknaden", påpekar DECO.

Vad är den reglerade marknaden?

Först och främst måste vi veta vad som är Reglerad marknad är. På den reglerade marknaden fastställs de priser som leverantörerna tar ut av ERSE (Energy Services Regulator), som årligen godkänner naturgastarifferna för en tidsperiod som kallas årsgas (från oktober till september året därpå).

För att hjälpa konsumenter som kämpar med stigande energipriser kan alla kunder med en årsförbrukning på högst 10 000 kubikmeter nu ansluta sig till systemet med reglerade naturgasavgifter, som ett resultat av ikraftträdandet av lagdekret 57-B/2022 av den 6 september.

Det är gratis att byta till den reglerade naturgasmarknaden, men det kan ta cirka tre veckor att byta till den. Under denna tid behöver konsumenterna dock inte oroa sig, eftersom de kommer att ha gas hemma - leveransen kommer aldrig att upphöra.

Obligatorisk period

Normalt har el- och gasleveransavtal inga straffavgifter förknippade med uppsägning av avtalet, vilket innebär att konsumenten kan byta leverantör när han eller hon vill, utan att det medför några kostnader.

DECO föreslår dock att konsumenterna dubbelkollar sitt avtal och ser till att det finns en obligatorisk tidsfrist och att en straffavgift har fastställts som ska tillämpas om konsumenten säger upp avtalet innan den obligatoriska tidsfristen löper ut.

Vad säger den nya lagen om tilläggstjänster?

För att få en större rabatt på energipriset slutar många konsumenter ofta med att teckna tilläggstjänster, som kan omfatta teknisk assistans, försäkringar, utrustning osv.

El- och naturgasförsörjningen är dock oberoende av tilläggstjänsterna och måste avtalas separat, även om allt ingår i samma faktura.

Förekomsten av tilläggstjänster hindrar inte konsumenten från att byta gasförsörjningstjänster till den reglerade marknaden. Lagen säger faktiskt ingenting om dessa tilläggstjänster.

Konsumenterna måste dock fortsätta att betala den tidigare leverantören för de tilläggstjänster som de abonnerar på.

Vilka åtgärder måste jag vidta för att ansöka om tillträde till den reglerade gasmarknaden?

Kontrollera vilken"comercializador de último recurso" (som på engelska betyder sista utväg för naturgasleverantör) som finns i ditt geografiska område. På ERSE:s webbplats behöver du bara skriva ditt län för att få reda på vilket.

Ta sedan direkt kontakt med den sista naturgasleverantören i ditt geografiska område för att få ett nytt avtal. Du kan behöva besöka dem personligen. Leverantören i sista hand kommer att organisera hela övergången tillsammans med din leverantör.

Hur länge kan jag vara kvar på den reglerade marknaden?

Du kan stanna på den reglerade marknaden fram till den 31 december 2025 (datum då den reglerade marknaden förväntas upphöra).

El och naturgas - allt i samma avtal?

Om du har samma avtal för el och naturgas (dubbel leverans) kan du behålla avtalet endast för leverans av el, men det är möjligt att villkoren kan ändras, inklusive priset, eftersom det vanligtvis finns en viss rabatt i samband med dubbel leverans.

Om så är fallet bör konsumenterna kontrollera om den potentiella ökningen av elpriset (på grund av ändrade villkor) och se om det är värt att byta till den reglerade gasmarknaden.

Alternativt kan de också ha möjlighet att gå över till den reglerade elmarknaden. I detta avseende sade DECO att alla "normala lågspänningselkunder (kontrakterad effekt på upp till 41,4 kVA) kan byta till den reglerade marknaden".

För att göra denna förändring måste man gå igenom samma process, men denna gång med elförsörjningsavtalet med respektive sista resursleverantör. Se ERSE:s webbplats där du hittar all information som du behöver veta.

Om du fortfarande har några frågor om hur du ska gå igenom denna process, tveka inte att kontakta DECO på 213 710 200 eller via e-post deco@deco.pt


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins