Under miljö- och klimatministerns utfrågning i budget- och finansutskotten, ekonomi, offentliga arbeten, planering och bostäder samt miljö- och energiutskotten meddelade Duarte Cordeiro att regeringen har identifierat "andra områden i landet som drabbats av torkan, nämligen Alentejo-kusten", ett område där regeringen har för avsikt att nästa år genomföra en plan för effektivare vattenanvändning - med en investering på 57 miljoner euro som redan har påbörjats för att koppla samman Alqueva med Sados försörjningssystem och Mira.

Utöver denna plan sade Duarte Cordeiro att "möjligheten att inrätta en avsaltningsanläggning för Alentejo-kusten" håller på att undersökas, vilket skulle tjäna till att svara på "de identifierade behoven" som pressas av turismsektorn, industriproduktionen och jordbruket. När det gäller finansieringen sade tjänstemannen att möjligheten att ta till privata eller kommunala investeringar är på bordet.

Det är i Algarve som det portugisiska fastlandet kommer att inviga den första avsaltningsanläggningen som kommer att fungera som ett komplement till det nuvarande multikommunala vattenförsörjningssystemet för mänsklig konsumtion i regionen.

Arbetet, som beräknas vara klart i mars 2026 och som värderas till 45 miljoner euro, befinner sig för närvarande i utvecklingsfasen för de nödvändiga studierna för att kunna lägga ut kontraktet på anbudsförfarande.