Enligt rekommendationerna från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är det viktigt att undvika att smittan överförs till mer sårbara personer, t.ex. äldre, gravida, ovaccinerade, immunsupprimerade eller kroniskt sjuka, eftersom symtomen på luftvägsinfektioner är mycket likartade.

Om en person med luftvägsinfektion har feber eller inte känner sig frisk att gå till jobbet rekommenderar DGS att man kontaktar en läkare för att bli utvärderad.

DGS påminner om att symtomen på luftvägsinfektioner, såsom covid-19 eller influensa, omfattar hosta, feber (temperatur ≥ 38,0ºC), frossa, förlust eller förändring av lukt eller smak, andfåddhet, oförklarlig trötthet, muskelsmärta som inte beror på fysisk träning, vägran att äta eller bristande hunger, huvudvärk, ont i halsen och diarré.

Om man har något av dessa symtom bör personen vila, dricka vatten för att hålla sig hydrerad och kan ta mediciner som t.ex. paracetamol - om det inte finns någon klinisk indikation på motsatsen - för att hjälpa till att minska symtomen.

Om man lämnar huset rekommenderas att man, förutom att bära mask, undviker trånga platser, t.ex. kollektivtrafik, och följer reglerna för andningsetikett (hosta in i armvecket och tvätta händerna ofta).

Användning av mask

DGS påminner också om att det är obligatoriskt att använda mask på vårdinrättningar och i boenden eller mottagningsstrukturer eller hemtjänst för utsatta befolkningsgrupper, äldre eller personer med funktionsnedsättning, samt på enheter för kontinuerlig vård inom det nationella nätverket.

Användning av mask rekommenderas på apotek, för personer över 10 år, när de befinner sig i slutna miljöer och i grupper, dvs. kollektivtrafik (inklusive flygplan) och flygplatser, sjöterminaler samt tunnelbane- och tågnätverk.

Det rekommenderas också vid symtom eller positivt test för Covid-19 eller influensa och det är nödvändigt att lämna huset, samt vid nära kontakt med personer som löper stor risk att bli allvarligt sjuka av luftvägssjukdomar.

Masker rekommenderas också för de mest utsatta personerna, nämligen personer med kroniska sjukdomar eller immunosuppressionstillstånd med ökad risk för luftvägsinfektioner, när de löper ökad risk för exponering, samt för personer som är i kontakt med den mest utsatta befolkningen.