"Fram till mars 2023 kommer vi att vara på plats och hjälpa markägarna i denna region genom att plantera över 75 000 inhemska träd", säger João Dias Coelho, ordförande för GEOTA (Group for Spatial Planning and Environment Studies), som samordnar projektet Renature Monchique.

Ledaren för den icke-statliga organisationen, som talade vid en presskonferens i Faro, avslöjade att man under det fjärde året av återbeskogningsprojektet kommer att återplantera korkekar, kastanjeträd, jordgubbsträd, cerquinhos-ekar, askar och alar.

"Det kommer också att ske en förstärkning och en stor investering i planteringen av Monchique-eken, ett träd som är symboliskt för regionen och kritiskt utrotat", tillade han.

"Resultaten är mycket positiva. Som vi vet är det brutalt vad som brunnit i Serra de Monchique, vi talar om 28 000 hektar", underströk João Dias Coelho och lovordade det "exempellösa arbete för miljöåterställande och skydd av naturliga ekosystem" som redan utförts.

GEOTA:s "viktiga" åtgärd, fortsatte han, har bestått i "direktkontakt med jordbrukare och markägare" för att få dem att förstå "faran med att fokusera på snabbväxande arter som inte är inhemska för regionen - eftersom bränder är resultatet av detta".