Enligt BBC har dessa människor sedan dess räddats, men det är oklart vad som kommer att hända med dem härnäst, eftersom Rom fortsätter att hålla fast vid sitt löfte att stoppa migrantbåtar från att korsa Medelhavet.