Frågan om TAP togs upp av ordföranden för GFP som svar till ledamöterna i budget- och finansutskottet, där han hördes som en del av diskussionen i specialiteten om förslaget till statsbudget för 2023 (OE2023).

"Vi känner inte till detaljerna i vad som är tänkt att göras, vare sig när det gäller slutförandet av omstruktureringen av TAP eller när det gäller privatiseringen av företaget, men det är klart att TAP:s situation oroar oss", sade Nazaré Costa Cabral.

TAP "är ett så kallat flaggskeppsföretag" och den fråga som för närvarande uppstår "är hur företaget kommer att säljas, till vilket pris, på vilka villkor och till vem".

"Jag tror att detta är frågor som borde börja oroa portugiserna, eftersom företaget har ett mycket stort ansvar, det är ett företag som har finansiella skulder och en del av dem löper för övrigt ut nästa år, så det är viktigt att se på vilka villkor försäljningen kommer att ske och vilka konsekvenser den kan få för skattebetalarna och för portugiserna", sade Nazaré Costa Cabral.