"Tillväxttakten är direkt kopplad till energipriser och råvarupriser i allmänhet, och därför är [torkan] en av de negativa risker vi har i vissa länder", sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni.

Som svar på en fråga från Lusa efter presentationen av höstens makroekonomiska prognoser i Bryssel tillade tjänstemannen: "Vi har erfarenhet, både i Portugal och Spanien, av effekterna på vattenkraft och energimixen".

I kapitlet om Portugal konstaterar Europeiska kommissionen att "riskerna för tillväxtutsikterna är fortfarande mycket negativa mot bakgrund av den osäkra globala miljön och landsspecifika risker i samband med den svåra torkan på Iberiska halvön, som kan få långvariga återverkningar på den inhemska livsmedelsförsörjningen".

Enligt Bryssel "förväntas den portugisiska ekonomin efter en stark återhämtning att avta betydligt på kort sikt, vilket begränsas av en svag extern efterfrågan och höga energipriser".


Author
TPN/Lusa