Enligt höstens ekonomiska prognoser är Portugal en av de fem medlemsstater som såg arbetslösheten öka under andra kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal, med en beräknad arbetslöshet på 5,9 procent i år, som förblir stabil under 2023 och förväntas sjunka till 5,7 procent 2024.

Europeiska kommissionens uppskattning av arbetslösheten är mindre optimistisk än den som den verkställande makten presenterade i sitt förslag till statsbudget för 2023, där man räknar med en arbetslöshet på 5,6 procent.

Med tanke på sommarens makroekonomiska prognoser, som offentliggjordes i juli, reviderades arbetslösheten upp med 0,2 procentenheter.