Som jämförelse kan nämnas att USA:s BNP fortsatte att öka i samma takt (1,8 %) mellan juli och september. På kedjebasis, det vill säga jämfört med föregående kvartal, ökade den nordamerikanska ekonomin med 0,6 %, medan den i euro uppgick till 0,2 %.

Enligt uppgifter från Eurostat var Portugal det andra landet med den högsta tillväxten på årsbasis (4,9 %) under denna period bland de 19 länder som infört den europeiska valutan, endast överträffat av Cypern (5,4 %). Endast Lettland såg denna indikator minska (-0,4 %) under kvartalet.