I ett gemensamt uttalande påminner generaldirektoratet för hälsa och hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS) om att höstens och vinterns säsongsbaserade boosterkampanj, som har pågått sedan den 7 september vid flera vaccinationscentraler i landet, kommer att fortsätta vid behov fram till december.

Prioriteringen är "att skydda de mest sårbara människorna och förhindra allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall", står det i meddelandet, och man betonar att målet är att vaccinera tre miljoner berättigade personer i år.

Under de kommande veckorna kommer den säsongsmässiga förstärkningskampanjen mot covid-19 att utvidgas till personer över 50 år.