Enligt DGERT:s webbplats (Generaldirektoratet för sysselsättning och arbetsmarknadsrelationer) har fackföreningarna och CP nått en överenskommelse om att minimitjänsterna ska vara 25 procent.


Enligt strejkvarslet, som offentliggjordes den 17 november, kämpar arbetstagarna "för ett årligt ekonomiskt bidrag för att kompensera för förlusten av köpkraft 2020, för en uppdatering av mattillägget, för att få ett slut på diskrimineringen mellan fackföreningar, för efterlevnad av det gällande företagsavtalet och för genomförandet av den uteblivna prestationsbedömningen för perioden maj 2021 till april 2022".


Protestaktionen utlystes av fackföreningarna Association of Intermediate Supervisors of Railway Operations(ASCEF), National Independent Union of Railway Workers(SINFB), National Union of Railway Workers and Similar(SINFA), Independent Union of Railway Workers and Similar(SIOFA), National Democratic Railway Union(SINDEFER) och National Union of Transport, Communications and Public Works(FENTCOP).


Strejken omfattar alla anställda på CP - Comboios de Portugal och kommer att äga rum mellan kl. 00.00 och 24.00 den 30 november.


Enligt förhandsbeskedet kommer CP-arbetarna också att strejka från den 17 november till den 29 november från och med den åttonde timmen av sin normala dagliga arbetstid och stationspersonalen (anställda vid biljettkontoren, direkta övervakare och handels- och marknadsföringsavdelningen) kommer att strejka "under hela arbetsperioden".