Psoriasis förekommer hos personer med genetisk predisposition (ärftlig), som ett resultat av vissa vanliga utlösande faktorer, som till exempel stress, infektioner eller en reaktion på vissa läkemedel.

Symptomen är mycket varierande, från en mild, stabil form som är begränsad till små områden till mycket omfattande former som ibland når nästan hela huden.

I sin vanligaste form visar den sig som ett utslag med tjocka röda fläckar, täckta av vita fjäll, som främst finns på armbågar, knän och hårbotten. Fläckarna kan dock uppträda var som helst, även i ansiktet, på händerna, på könsorganen eller i den perianala regionen, och förändringar av naglarna kan också förekomma. I fall av mild psoriasis kan det bara finnas obehag på grund av dess symtom, men i svårare fall kan det vara smärtsamt. Dessa lesioner kan orsaka klåda, sexuell förlägenhet, social förlägenhet eller yrkesmässiga svårigheter, vilket har en allvarlig inverkan på patientens livskvalitet.

Det är därför lätt att förstå hur den psykiska hälsan kan påverkas av denna sjukdom, eftersom patienterna till slut undviker situationer där huden är exponerad, som att gå till stranden eller poolen, och ibland till och med undviker att utveckla känslomässiga relationer av rädsla för intimitet. Detta begränsar patientens känslomässiga och sociala liv vilket leder till isolering och depression. Till och med valet av kläder betingas av sjukdomen, på grund av behovet av att täcka så mycket hud som möjligt. En annan viktig begränsning är diskriminering på arbetsplatsen, som begränsar både tillträde och karriärutveckling.

Förutom psykiska störningar är psoriasis förknippad med ett stort antal andra sjukdomar, bland annat psoriasisartrit (smärtsamma och svullna leder), fetma, typ II-diabetes, högt blodtryck och åderförkalkning.

Samtidigt finns det vissa situationer som kan förvärra den kliniska bilden, t.ex. stress, kallt väder (eftersom huden blir torrare tenderar psoriasis att förbättras med solexponering), olika infektioner, vissa mediciner, konsumtion av alkoholhaltiga drycker och rökning.

Detta är därför en komplex sjukdom som kräver en tidig diagnos och en mycket noggrann utvärdering.

För närvarande finns det många behandlingar för psoriasis, vars val bestäms av svårighetsgraden och typen av lesioner, med topiska (lokala) eller systemiska behandlingar eller fototerapi (exponering för ultraviolett strålning i ett sjukhuskontext).

Även om det inte finns något botemedel mot psoriasis utgör den senaste typen av behandling, den så kallade biotekniska behandlingen, ett stort framsteg med utmärkta resultat, även i svåra och omfattande fall av plackpsoriasis. Studier visar dock att om patienten börjar denna typ av behandling först efter att ha lidit av sjukdomen i många år är det svårare att nå framgång.

Antingen av denna anledning eller på grund av antalet år som man undviker fysiskt och psykiskt lidande, är det viktigaste att tidigt få tillgång till en specialiserad konsultation, diagnos och lämplig intervention.


För mer information kontakta Grupo HPA Saude på +351 282 420 400.