I början av året, med tanke på den postpandemiska situationen med kovid-19 och det begynnande kriget i Ukraina, förklarade Rita Marques att regeringen hade som mål att nå slutet av 2022 med turistintäkter som var "identiska eller något högre än 2019", men indikatorerna visar att återhämtningen har skett i en mycket snabbare takt än väntat.

"Förmodligen kommer vi i slutet av året att fira det redan nästan säkra nya rekordet i turistintäkter".

Under 2019, ett rekordår för den nationella turistverksamheten, uppnådde Portugal turistintäkter på över 18 000 miljoner euro.

I september 2022, enligt Presstur's räkenskaper som bygger på uppgifter från Portugals centralbank, uppgick turistintäkterna till 2 378,69 miljoner euro, ett belopp som överstiger 351,7 miljoner euro jämfört med samma månad 2019, före pandemin., och överstiger med 72,2 % eller 997,5 miljoner euro i september 2021.

I ackumulerade termer, från januari till september 2022, uppgick turistintäkterna till 16 747,80 miljoner euro, en ökning med 14 % eller 2 058 miljoner euro jämfört med de första nio månaderna 2019.