"Vad motiverar en höjning av vägtullarna med 10 procent i januari nästa år? Ingenting", sade han.

António Costa talade i Covilhã, vid den XX federativa kongressen för PS/Castelo Branco.

I sitt tal pekade den socialistiske ledaren och premiärministern på inflationen som en av de frågor som måste besvaras och antog att det finns sektorer där ökningen återspeglas i slutkostnaden, men inte när det gäller vägtullar.

António Costa betonade att det i det specifika fallet "inte finns några ökningar av energikostnaderna" och inte heller någon ökning av produktionsfaktorn som skulle motivera att motorvägskoncessionshavarna höjer vägtullarna med 10 procent.

Costa lovade att han skulle vidta åtgärder, men preciserade inte vilka.

"Det finns inga ökningar av energikostnaderna, det finns ingen ökning av produktionsfaktorn som motiverar att motorvägskoncessionshavarna höjer kostnaden för vägtullarna med 10 procent, och därför kommer vi att ingripa". Så att de inte utnyttjar denna omständighet för att få en omotiverad ökning som skulle vara till stor nackdel för ekonomins funktion och för portugiserna i sin helhet", betonade han.

Koncessionshavarna av motorvägar hade fram till den 15 november på sig att meddela regeringen sina prisförslag för 2023, varefter staten hade 30 dagar på sig att kommentera dem.


Author
TPN/Lusa