Familjer som i dag letar efter ett hus att bo i Stor-Lissabon möter en dyrare bostadsmarknad. Priserna på köp- och hyresbostäder har ökat snabbare än den disponibla inkomsten under de senaste åren. Detta har lett till att de flesta familjer som måste ta sig till bostadsmarknaden i Lissabons storstadsområde(AML) inte kan hitta en bostad utan att lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendekostnader, och befinner sig därför i en situation där bostäderna är otillgängliga.

Enligt en rapport från idealista är marknaden för bostadsköp dyrare i Stor-Lissabon. Bara under de senaste tre åren har medianvärdet av försäljningen per m2 bostad i AML ökat med 38,4 % och ligger nu på 1 986 euro/m2. När det gäller hyresbostäder har medianvärdet av hyran per m2 ökat med 53 % under de senaste fyra och ett halvt åren och ligger nu på 9,29 euro/m2. På båda marknaderna var prisökningen kraftigare i AML Sul.

Detta innebär att det finns "en spridning av prisökningarna från de centrala kommunerna i AML till de kommuner som ligger längre bort från huvudstaden, både när det gäller försäljning och uthyrning av bostäder", enligt slutsatserna i studien "Diagnosis of Unworthy Housing Conditions in the Lisbon Metropolitan Area", som utarbetats av en grupp från arkitektfakulteten vid Lissabons universitet, samordnad av Ana Pinho, Luís Carvalho och David Vale, på initiativ av AML, som samarbetade med de 18 kommunerna i AML.

Eftersom utvecklingen av hushållens löner inte har följt ökningen av bostadspriserna uppskattas det i studien att 62 % (942 000) av hushållen med skatterättslig hemvist i AML befinner sig i en situation där det är omöjligt att få tillgång till bostäder, dvs. att de, om de måste ta till marknaden, inte kommer att hitta en lämplig bostad i sin hemkommun utan att behöva lägga mer än 40 % av sin inkomst på boendekostnader, antingen genom att förvärva eller hyra. På nationell nivå kan man konstatera att 1/3 av de hushåll som har svårt att få tillgång till bostäder i landet bor i AML.