Chefen för CIONET i Portugal, en ledande gemenskap för högre chefer inom digital teknik och informations- och kommunikationsteknik från hela världen, säger till Lusa att detta är de två huvudorsakerna till att vi under de senaste månaderna har bevittnat flera cyberattacker mot företag och offentliga organ, varav den senaste inträffade mot socialförsäkringen i går (21 november).

Rui Gonçalves anser att den första dimensionen har att göra med en utbildningsfråga och betonar att det i Portugal saknas en nationell "utbildningsstrategi" för företag och offentliga organ för att informera och medvetandegöra de anställda om att respektera säkerhetsriktlinjerna i syfte att skydda IT-systemen.

"[Att inte respektera dessa riktlinjer] är att öppna en dörr för intrång och en rad möjliga attacker", varnar den ansvarige för CIONET i Portugal.

Rui Gonçalves uppmanar de anställda att använda tekniken på de platser där de arbetar endast och uteslutande inom respektive företags "ekosystem" på daglig basis och inte för någon annan användning.

Den andra aspekten har att göra med de investeringar som denna ansvariga för CIONET i Portugal försvarar att företag och offentliga organ måste göra, i syfte att "stärka" systemen och göra dem effektivare och mer motståndskraftiga mot cyberattacker.

I denna mening beklagar Rui Gonçalves att till exempel återhämtnings- och motståndskraftsplanen(PRR) inte innehåller en stödlinje för små och medelstora företag så att de kan investera i att stärka säkerheten i sina dator- och säkerhetssystem.