Detta kan till exempel omfatta personer som investerar i virtuella tillgångar eller som avkodar algoritmer på en digital plattform som motsvarar kryptotillgångar, rapporterar Público.

Hittills har företagare med inkomster från kryptotillgångar använt koder för affärsverksamhet som avser till exempel fondförvaltning, databehandlingsverksamhet, hemtagning av information och därmed sammanhängande verksamhet, annan monetär förmedling eller annan verksamhet som är kopplad till finansiella tjänster.