I publikationen beskrivs att denna klassificering "återspeglar kriterierna [...] som rör egendomens matrismässiga karaktär, upphovsmannens genialitet, dess estetiska, tekniska och materiella värde, dess arkitektoniska, urbana och landskapliga utformning samt de omständigheter som kan leda till att dess beständighet eller integritet minskar eller går förlorad".

I samma förordning erkänns dock att byggnaden har "delvis manipulerats".

"Det anses att den suggestiva förmågan hos det ursprungliga projektet inte har gått förlorad, där den lokala graniten, betongen och järnet kombineras med den naturliga omgivningen för att komponera ett verk av stort formellt och konceptuellt värde, som väl illustrerar omfattningen av Fernando Távoras arbete och hans ställningstagande i förhållande till de utmaningar som den moderna arkitekturen innebär", motiverar kulturministern.

Denna dubbla bensinstation i Covas ligger i Salgueiral, i socknarna Creixomil och Urgeses, i kommunen Guimarães, distrikt Braga.

Arbetet ingick i en plan för placering av bensinstationer som beställdes av SACOR 1957.

Det utformades mellan 1959 och 1961 och stod klart 1967 och består av två posteringar som ligger på gränstomter, på sluttningarna av Creixomildalen.

DRCN konstaterade att det var "ett exempel på arkitektur som väl illustrerar arkitekten Fernando Távoras konceptuella och kreativa process".

Fernando Távora (1923-2005) var arkitekt, lärare och essäist och anses vara "fadern" till Porto-skolan.