Åtgärden består av ett förslag till ändring av statsbudgeten för 2023(OE2023), på initiativ av PS, och möjliggjordes med positiva röster från PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN och Livre. PSD, Chega och Iniciativa Liberal röstade emot.

Det handlar om artikeln om särskilda områden, som i den gällande lagen ger kommunerna möjlighet att under högst ett år avbryta godkännandet av nya registreringar i särskilt avgränsade områden, tills den kommunala förordningen om lokalt boende träder i kraft.