PAN-partiet har också sett regeringen godkänna - med rösterna mot Chega och PS, med IL:s nedlagda röster och med de övriga partiernas positiva röster - ett förslag som förutspår att regeringen nästa år "främjar de nödvändiga åtgärderna för att genomföra och verkställa ett program med incitament för hållbar förvaltning av livsmiljöer inom jordbruket, inom ramen för miljöåtgärder inom jordbruket, i syfte att effektivt bevara ekosystemen".

Inês Sousa Real föreslog också att en nationell, regional och lokal riskatlas för klimatförändringar ska inrättas.