Enligt BBC har de allt strängare reglerna för boskap i Gujarat lett till en ökning av antalet herrelösa kor, vilket har lett till trafikproblem och i vissa fall till att djuren attackerar människor.