Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) är antalet byggnader avsedda för bostäder 3 573 416 och antalet bostäder 5 981 482, vilket är en ökning med 0,8 % respektive 1,7 % jämfört med 2011.

INE konstaterar att "ökningen av bostadsbeståndet mellan 2011 och 2021 är betydligt lägre än under det föregående decenniet då värdena var omkring 12 % för byggnader och 16 % för bostäder".

På regional nivå lyfter INE fram Lissabons storstadsområde som "den region som har den högsta andelen vanliga bostäder (79,6 %)", medan "Algarve-regionen, med 38,6 %, utmärker sig som den region som har den högsta andelen andrahandsbostäder".

När det gäller lediga bostäder har Alentejo-regionen den högsta procentandelen (16,5 %), till skillnad från den norra delen av landet, som har den lägsta relativa vikten av lediga bostäder (10,3 %).

Hyresbostäder

INE-analysen visar också att antalet hyresbostäder har ökat med 16 % under de senaste tio åren.

"Även om den stora majoriteten av de vanliga bostäderna är ägarboende (70,0 %), har de hyresboende bostäderna fått en ökad betydelse med 2,4 procentenheter jämfört med 2011 och utgör nu 22,3 % av det totala antalet bebodda bostäder", beskriver statistikinstitutet.

Sett till NUTS II har centrumet den högsta andelen ägarboende bostäder (77,3 %) och den lägsta andelen hyresbostäder (15,8 %).

Lissabons storstadsområde "utmärker sig i sin tur genom att vara det område där hyressystemet har störst genomslagskraft, med 29,2 % av bostäderna som hyrs av hyresgäster".