För de flesta av oss bestod förrätten av en tavla med bröd, ost, kallskuret och andra småsaker, tillräckligt för att tillfredsställa alla. De flesta av oss valde chokladmusen och tyckte att den var en av de godaste i minnet.

Vinet flödade stadigt och konversationen och skratten intensifierades när medlemmarna tog del av varandras eftersläpande nyheter. Det är två och ett halvt år sedan vi kunde träffas så fritt och avslappnat över en kvällsmåltid. Det var fantastiskt att kunna välkomna några nya medlemmar och gäster i en så gästvänlig atmosfär.

Det enda återstående klubbarrangemanget för 2022 är vår jullunch på Timjan av Ruccola nära Alvor den 2 december. Fullständiga uppgifter om detta och våra andra planerade evenemang, som alla är öppna för icke-medlemmar, finns på klubbens webbplats www.casasocial.club , via e-post till info@casasocial.club eller från Cecilia på 282 332 251.