Margarida Tavares talade under presentationen av hälsovårdsministeriets strategiska plan: Säsongshälsosatsning - Vinter 2022-2023".

Enligt den senaste informationen om vaccination, som offentliggjordes den 16, har redan över två miljoner människor vaccinerats mot Covid-19 och mot influensa under den pågående höst-vinterkampanjen, varav 1,5 miljoner fick vaccinerna samtidigt, meddelade myndigheterna.

Den säsongsbetonade boosterkampanjen, som äger rum på flera vaccinationscentraler runt om i landet, kommer att pågå fram till december, med prioriteringen att skydda de mest sårbara människorna och förhindra allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall.