I INSA:s veckorapport om utvecklingen av Covid-19 framkommer att genomsnittet för Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion som beror på att varje person bär på viruset - har sjunkit något från 1,03 till 1,00 på nationell nivå.

Institutets uppgifter visar också att tre regioner har denna indikator över tröskelvärdet 1,00, nämligen Algarve (1,12), Azorerna (1,27) och Madeira (1,34).

Norrland har en Rt på 0,98, centrum på 0,96, Lissabon och Vale do Tejo på 1,00 och Alentejo på 0,93.

INSA påminner om att i och med att beredskapsläget upphörde den 30 september på Portugals fastland och att testningen av Covid-19 därför minskade, "sjönk Rt kraftigt till 0,63 den 6 oktober", ett värde som enligt INSA kanske inte motsvarar en faktisk minskning.

I rapporten nämns också att det genomsnittliga antalet fall inom fem dagar har sjunkit från 845 till 749 dagliga infektioner i Portugal, och att det är lägre på Portugals fastland (626).