PJ sade i ett uttalande att den 43-åriga fången var efterlyst för "brott mot människor" sedan hon lämnade sitt hemland i augusti med två barn, 5 och 9 år gamla, "i strid med ett domstolsbeslut om att överlämna barnen till den andra föräldern".

"Hustrun och de två barnen levde ett ambulerande liv, utan någon inkomstkälla, och befann sig i en tillfällig bostad, utan några villkor för beboelighet", enligt PJ:s anteckning.

Barnen placerades i förvar hos en institution för barnhjälp, och situationen rapporterades till familje- och minderårigdomstolen för att man skulle kunna vidta de rättsliga åtgärder som krävs för att följa det beslut om överlämnande av barnen till fadern som utfärdats av de tyska myndigheterna.

Enligt PJ var den häktade närvarande vid appellationsdomstolen i Évora för att bedöma de rättsliga förfarandena i samband med utlämningsprocessen till Tyskland, och han hölls i förebyggande förvar.