"Med de nya öppningarna har ALDI totalt 118 platser i Portugal och rekryterar cirka 40 nya anställda lokalt", enligt Notíciasao Minuto.