João Mairos, ordförande för Anemia Working Group Portugal - Portuguese Association for the Study of Anaemia, påminner i ett tal till Lusa om att 20 procent av de vuxna portugiserna lider av anemi och 32 procent av ferropeni (järnbrist), och beklagar att "siffrorna inte står i proportion till oron".

Föreningens ordförande sade att siffrorna visar att det är "ett folkhälsoproblem" och erkände att ett av de största problemen är "bristen på medvetenhet hos sjukvårdspersonal och den portugisiska befolkningen".

"Det är nödvändigt att fortsätta att varna för den höga prevalensen som är känd i vuxen ålder och att placera, som ett fokus för klinisk praxis, vikten av tidig diagnos av anemi och järnbrist, särskilt i grupper av människor som löper större risk", sade tjänstemannen och gav exempel på kvinnor, gravida kvinnor, äldre, patienter med hjärtsvikt, njursvikt och cancerpatienter.

Ordföranden för Anaemia Working Group Portugal(AWGP) påminde om att anemi kan innebära flera komplikationer i underliggande sjukdomar och försvarade att människor bör vara medvetna om symtom som trötthet, lätt trötthet, låg energi, blekhet och sköra naglar och hår, som "ofta är undervärderade".