"I Europa är det i Portugal som "syftet" med det dagliga arbetet värderas högst. Men 38 procent av portugiserna erkänner att de inte känner sig uppfyllda i denna aspekt", enligt ett uttalande som rapporterats av Notícias ao Minuto.

Resultaten visar att "syftet med arbetet är en viktig parameter för portugiserna, som ligger över det globala genomsnittet när det gäller uppskattning av denna aspekt".

"På frågan 'Vilken betydelse har syftet i arbetet på en skala från 1 till 10?' gav portugiserna ett genomsnittligt svar på 9,1, medan det europeiska genomsnittet låg på 8,8".

Å andra sidan "kan man också konstatera att Portugal ligger långt under det globala genomsnittet (71 %) när det gäller att uppfylla detta syfte. Mer oroande uppgifter visar att i åldrarna 55-64 år är det bara ungefär hälften av de anställda som känner ett visst syfte med sitt arbete".

Studien bygger på en undersökning som utfördes på ett urval av mer än 5 600 respondenter från åtta olika länder och som arbetar inom 15 olika branscher. I Portugal bestod urvalet av 1 530 arbetstagare.