I ett uttalande till Rádio Renascença under den vecka då parlamentet röstar om projekt för att legalisera medicinsk dödshjälp kritiserar Cavaco Silva också hur republikens församling hanterar sina prioriteringar.

"I ett land som Portugal, med en av de värsta riskerna för fattigdom och social utestängning i Europeiska unionen och utan ett nätverk för palliativ vård som patienter från missgynnade familjer kan få tillgång till, i ett Portugal där utarmningen är accentuerad i förhållande till andra länder, prioriterar ledamöterna att legalisera eutanasi, att ge en läkare tillstånd att döda en annan person", säger han.

Under den vecka då parlamentet röstar om den ersättningstext som legaliserar medicinskt assisterad död säger republikens tidigare president att han inte tvivlar på att eutanasilagen är författningsstridig: "Legaliseringen av dödshjälp respekterar inte konstitutionens anda".

Efter omröstningen om specialiteten, och efter den slutliga övergripande omröstningen i plenum, går lagen till Belém för utvärdering av republikens president. Under den senaste mandatperioden lade Marcelo Rebelo de Sousa in sitt veto mot diplomet två gånger, en av dem för att det var författningsstridigt.

Cavaco Silva varnar för att "det är ett ytterst farligt steg in i det okända att enligt lag ge en läkare tillstånd att döda en annan person": "I vissa europeiska länder har det förekommit rapporter om påtryckningar på äldre och sjuka för att de ska acceptera att bli dödade".

Omröstningen om examensbeviset i specialiteten kommer att äga rum på onsdag i utskottet för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier, efter att ha skjutits upp under oktober månad.