Under treårsperioden 2020-2022 beräknades den förväntade livslängden vid 65 års ålder till 19,30 år, vilket innebär en minskning med 0,05 år jämfört med treårsperioden 2019-2021, enligt det nationella statistikinstitutet(INE). Med detta värde bör pensionsåldern år 2024 ligga kvar på 66 år och 4 månader.

"Det preliminära värdet av den förväntade livslängden vid 65 års ålder, som beräknas årligen av INE, offentliggörs i november varje år, i enlighet med lagdekret nr 167-E/2013 av den 31 december, för att fastställa den normala åldern för att få tillgång till ålderspension från det allmänna socialförsäkringssystemet och den hållbarhetsfaktor som ska tillämpas på det lagstadgade beloppet för ålderspension från det allmänna socialförsäkringssystemet", kan man läsa i rapporten.

Enligt de gällande reglerna kommer de som går i pension före pensionsåldern att få en sänkning av värdet på sin pension genom hållbarhetsfaktorn - en mekanism som justerar pensionsåldern i förhållande till den genomsnittliga förväntade livslängden - och en månatlig straffavgift på 0,5 procent för varje månad som går före den lagstadgade pensionsåldern eller den personliga pensionsåldern.

Den förväntade livslängden vid 65 års ålder motsvarar, vilket bör noteras, "det genomsnittliga antal år som en person som uppnår den exakta åldern 65 år fortfarande kan förvänta sig att leva, med bibehållen dödlighet per ålder som observeras för tillfället".


Author
TPN/Lusa