Vid ingången till Nordatlantiska rådets möte som samlar utrikesministrarna i dag och på onsdag i parlamentets palats i Rumäniens huvudstad betonade João Gomes Cravinho att konkret stöd kommer att diskuteras vid ett möte på försvarsministernivå, men han garanterade att Portugal kommer att förstärka sitt bidrag inom ramen för "det stöd som Nato erbjuder Ukraina".

På frågan om konkreta åtgärder svarade Cravinho: "Jag kommer att tala om det vid ett möte".

Gomes Cravinho inledde med att konstatera att dagens möte återvänder till Bukarest, där det 2008 vid ett möte på statschefsnivå hölls "ett mycket viktigt toppmöte där politiken med öppna dörrar fastställdes".

"Denna ståndpunkt, denna hållning, i förhållande till Ukraina, Georgien och Moldavien är fortfarande Natos öppna dörrar, och Portugal har alltid tydligt stött denna ståndpunkt, vilket är desto viktigare i dag när vi har ett scenario med Rysslands attack mot Ukraina", konstaterade han.